Marketing

Thông tin doanh nghiệp

RSS

Bảo hiểm xã hội là gì

Một khi bạn thắc mắc bảo hiểm xã hội là gì thì các thông tin được nêu ra trong bài viết dưới đây sẽ giúp cho bạn có được sự hỗ trợ tốt nhất cho mình đối với việc tìm hiểu về loại hình bảo hiểm này.

Ngày càng nhiều người lựa chọn dịch vụ bảo hiểm xã hội chúng tôi để được tư vấn các thông tin liên quan và yên tâm hơn về việc làm thủ tục. Dịch vụ chúng tôi cam kết mang đến cho bạn chất lượng, hiệu quả của những gì mà bạn giao phó.

Bảo hiểm xã hội là gì

Khái niệm

Theo bạn thì bảo hiểm xã hội là gì ? Đó là sự bù đáp một phần thu nhập cho người tham gia bảo hiểm khi họ gặp các sự cố ảnh hưởng đến sức khỏe như: đau ốm, tai nạn, thai sản… Mức hỗ trợ này sẽ dựa vào mức đóng bảo hiểm xã hội của người lao động vào quỹ bảo hiểm xã hội.

Các chế độ bảo hiểm xã hội được hưởng

Người lao động khi tham gia bảo hiểm xã hội sẽ có được các chế độ ưu đãi như sau:

- Khi tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc thì người lao động được hưởng các chế độ: ốm đau; thai sản; tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; hưu trí; tử tuất.

-  Khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thì các chế độ được hưởng là: hưu trí; tử tuất.
-  Trong quá trình tham gia bảo hiểm thất nghiệp thì người lao động được hưởng  các chế độ: trợ cấp thất nghiệp; hỗ trợ học nghề; hỗ trợ tìm việc làm.

Nguyên tắc hoạt động của bảo hiểm xã hội

Muốn biết bảo hiểm xã hội là gì thì bạn phải biết được nguyên tắc hoạt động của loại hình bảo hiểm này là như thế nào? Theo quy định của luật bảo hiểm xã hội thì sẽ có 5 nguyên tắc hoạt động mà bảo hiểm xã hội cần áp dụng như sau:

- Thứ nhất là quy định về mức hưởng bảo hiểm xã hội sẽ được dựa trên mức đóng, và thời gian đóng bảo hiểm xã hội của người lao động trong quá trình tham gia bảo hiểm xã hội. Mức hưởng này có tính chất chia sẻ giữa những người tham gia bảo hiểm xã hội với nhau.

- Thứ hai, mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và BHTN sẽ được tính trên cơ sở tiền lương, phụ cấp và các khoản có tính cố định đi kèm theo lương của người lao động. Đối với mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ tùy theo sự lựa chọn  của người lao động nhưng mức đóng này không thấp hơn mức lương tối thiểu chung.

- Thứ ba, việc hưởng chế độ hưu trí và chế độ tử tuất của người lao động nếu vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện thì sẽ được tính dựa trên cơ sở tổng thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội.

- Thứ tư, hoạt động của quỹ bảo hiểm xã hội sẽ được quản lý thống nhất, công khai, minh bạch.Tất cả tiền đóng bảo hiểm xã hội của người lao động sẽ được sử dụng đúng mục đích và cũng phải được hạch toán độc lập trong các giấy tờ, sổ sách theo quy định.

- Thứ năm, quy tắc việc thực hiện các thủ tục để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội phải đơn giản, thuận tiện và bảo đảm kịp thời và đầy đủ quyền lợi của người tham gia bảo hiểm xã hội.

Như vậy, khi bạn muốn biết bảo hiểm xã hội là gì thì bạn nên nắm được khái niệm , chế độ và nguyên tắc của loại hình bảo hiểm này để có được hiểu biết cụ thể nhất về nó.