Marketing

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Chia sẻ
  • Bảo hiểm xã hội và ưu đãi xã hội

Bảo hiểm xã hội và ưu đãi xã hội

Khái niệm bảo hiểm xã hội và ưu đãi xã hội thực ra còn khiến nhiều người băn khoăn và chưa hiểu hết. Bởi thực chất vấn đề ưu đãi xã hội là gì và đối tượng được ưu đãi là ai? Nó có sự khác biệt như thế nào đối với các chính sách xã hội khác?...

Dịch vụ bảo hiểm xã hội là nơi uy tín và luôn đảm bảo chất lượng để mọi người có thể tìm đến khi có những băn khoăn liên quan đến vấn đề BHXH. Dịch vụ này đang dần cho thấy sự quan trọng và hiệu quả mà mình mang lại đối với mọi người.

Bảo hiểm xã hội và ưu đãi xã hội

Để có thể hiểu được bảo hiểm xã hội và ưu đãi xã hội là như thế nào thì chúng ta có thể tìm hiểu khái niệm ưu đãi xã hội là gì trước? Thực ra đây chính là sự đãi ngộ của nhà nước, của cộng đồng và toàn xã hội đối với những người có công và gia đình họ về đời sống vật chất cũng như tinh thần. Điều này nhằm thể hiện sự ghi nhận công lao của những người có công cũng như thể hiện đạo lý tương thân tương ái của người Việt.

Theo quy định của luật BHXH thì các đối tượng được hưởng ưu đãi xã hội bao gồm:

- Liệt sĩ

- Người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19 tháng Tám năm 1945

- Người tham gia các hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc .

- Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động

-  Người hoạt động cách mạng, kháng chiến bị địch bắt tù, đày

-  Bà mẹ Việt Nam anh hùng

-  Người có công giúp đỡ cách mạng

-  Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh

  -      Bệnh binh

 -       Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học

Có thể thấy là việc thực hiện bảo hiểm xã hội và ưu đãi xã hội là những mảng chính sách thiết thực và hiệu quả trong hệ thống các chính sách an sinh xã hội mà nhà nước thực hiện. Việc thực hiện các chế độ ưu đãi xã hội nhằm tạo ra 1 mạng lưới an toàn bảo vệ cho tất cả các thành viên trong xã hội khi họ lâm vào hoàn cảnh yếu thế về cuộc sống hay về sức khỏe. Những chế độ hỗ trợ này sẽ góp phần giúp họ có điều kiện phát huy khả năng lao động, cũng như ổn định cuộc sống và từ đó vươn lên trong cuộc sống. Khi tiến hành thực hiện các chế độ ưu đãi xã hội này thì Nhà nước đã thể hiện được tinh thần ghi nhớ và đền đáp công lao đối với những người đã hy sinh cuộc đời của mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng đất nước.

Như vậy thì việc thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội và ưu đãi xã hội chính là nghĩa cử cao đẹp thể hiện được tinh thần nhân đạo của người Việt đối với những hoàn cảnh không may trong xã hội và người thân của họ khi họ đã có công bảo vệ tổ quốc trong thời kỳ kháng chiến.