Marketing

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Chia sẻ
  • Các khóa huấn luyện an toàn có những nội dung thế nào?

Các khóa huấn luyện an toàn có những nội dung thế nào?

Huấn luyện an toàn trở thành một dịch vụ để đáp ứng nhu cầu cần huấn luyện của những người lao động và những doanh nghiệp. Để đáp ứng được nhu cầu ấy, nhứng khóa huấn luyện an toàn phải tổ chức nội dung huấn luyện một cách chu đáo và có chất lượng.

 

Huấn luyện an toàn là trách nhiệm đồng thời cũng là quyền lợi của công nhân trước khi tham gia các hoạt động sản xuất kinh doanh. Nội dung của các khóa huấn luyện là những kiến thức đầy đủ về ngành nghề mà công nhân trực tiếp tham gia sản xuất kinh doanh.

Phụ thuộc vào từng ngành nghề mà nội dung cụ thể của các lớp huấn luyện an toàn trong các hoạt động sản xuất kinh doanh là khác nhau. Tuy nhiên nó cũng tập chung vào những nội dung chính sau.

Thứ nhất là trang bị mục đích, ý nghĩa của công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động. Những quy định của pháp luật về an toàn lao động như quyền và nghĩa vụ của người lao động, người sử dụng lao động trong việc chấp hành quy định về an toàn lao động , chính sách chế độ để bảo vệ nghười lao động.

Thứ hai Huấn luyện xây dựng hệ thống quản lý an toàn lao động cho các doanh nghiệp, phương pháp xây dựng triển khai kế hoạch biệ pháp an toàn lao động, chính sách chế độ bảo hộ lao động với người lao động.

Thứ ba là đưa ra các tình huống, yếu tố nguy hiểm, có hại gây tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và các biện pháp cải thiện điều kiện lao động, cách xử lý tình huống và các phương pháp sơ cứu người bị tai nạn lao động.

Thứ tư là huấn luyện sử dụng các trang thiết bị máy móc nếu có cho người lao động một cách thành thục, hay hướng dẫn sử dụng các công nghệ mới tiên tiên tiến để người lao động không gặp phải khó khăn lúng túng khi làm việc dẫn đến những tai nạn đáng tiếc.

Vậy để giảm thiểu các tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp để người lao động có được môi trường làm việc lành mạnh, an toàn thì các co quan doanh nghiệp phải tổ chức tốt các khóa huấn luyện về an toàn lao động, có như vậy người lao động mới có thể yên tâm làm việc, công hiến cho doanh nghiệp và doanh nghiệp mới có thể thực sự phát triển, lớn mạnh.