• Chia sẻ
  • Chống mối hay diệt mối cần thiết hơn?

Chống mối hay diệt mối cần thiết hơn?

Có thể nói rằng để loại trừ sự tấn công của mối trong cuộc sống của chúng ta thì có nhiều phương pháp khác nhau, chống mối từ ban đầu hay diệt mối trong quá trình sử dụng, đâu mới là giải pháp tốt nhất cho chúng ta?

Hầu hết những công trình xây dựng, những sản phẩm vật dụng bằng gỗ, giấy,.. hay những sản phẩm có xenlulozo đều được tiến hành hoạt động chống mối để ngăn chặn sự tấn công của loài côn trùng này. Và chúng ta thường cho rằng một khi đã chống mối thì không cần phải diệt mối hoặc ngược lại, không cần chống mối mà để tiến hành diệt mối trong khi sử dụng cho hiệu quả cao.

Thực tế cho thấy rằng nếu bạn không chống mối thì sẽ không thể nào biết được mối tấn công lúc nào để diệt mối. Trong khi đó nếu như chống mối rồi mà không tiến hành sử dụng những loại Thuốc diệt mối phù hợp để diệt mối định kỳ thì thuốc chống mối ban đầu cũng không có khả năng loại bỏ sự tồn tại của mối nếu như nó quá mạnh và nhiều.

Do đó, nên tiến hành chống mối ngay từ khi bắt đầu xây dựng nhà ở, hay tẩm thuốc chống mối cho những vật dụng gỗ của mình. Bên cạnh đó cũng cần có kế hoạch diệt mối thường xuyên trong thời gian sử dụng để đảm bảo cho tài sản của mình không bị tấn công bởi mối.