Marketing

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Doanh nghiệp
  • Chủ doanh nghiệp tư nhân có được mua cổ phần hay không

Chủ doanh nghiệp tư nhân có được mua cổ phần hay không

Hiện nay, không ít chủ doanh nghiệp tư nhân vì công việc kinh doanh thuận lợi và muốn đầu tư , mua cổ phần của công ty cổ phần để làm cổ đông của công ty. Tuy nhiên,một câu hỏi đặt ra là chủ doanh nghiệp tư nhân có được mua cổ phần hay không mà nhiều người vẫn đang rất băn khoăn mà chưa có câu trả lời chính xác.

Xu hướng hiện nay của mọi người khi phải tiến hành thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến việc kinh doanh chính là tìm đến các dịch vụ thành lập doanh nghiệp để được sự trợ giúp một cách nhanh chóng và đảm bảo tính chính xác nhất.

Chủ doanh nghiệp tư nhân có được mua cổ phần hay không

Thực tế thì việc nhiều chủ doanh nghiệp muốn mua cổ phần của các công ty cổ phần để làm cổ đông không phải là không có. Tuy nhiên, vấn đề là chủ doanh nghiệp tư nhân có được mua cổ phần hay không thì không phải là ai cũng nắm được. Việc các chủ doanh nghiệp tư nhân trường hợp nào được mua, trường hợp nào không được mua cổ phần sẽ được nêu rõ qua bài viết sau đây.

1. Trường hợp không được mua cổ phẩn của công ty cổ phần

Theo quy định của pháp luật thì chủ doanh nghiệp tư nhân là chủ sở hữu duy nhất của doanh nghiệp mình và có trách nhiệm vô hạn đối  với các hoạt động kinh doanh của công ty. Chính vì thế nên chủ doanh nghiệp tư nhân sẽ không được phép đồng thời là chủ của một doanh nghiệp tư nhân nào khác hay là thành viên của công ty hợp danh. Vậy đối với việc mua cổ phần của công ty cổ phần thì sao? Thực tế thì chủ doanh nghiệp tư nhân sẽ không được phép mua cổ phần của công ty cổ phần để trở thành cổ đông của công ty với tư cách là doanh nghiệp tham gia vào công ty được.

2. Trường hợp được mua cổ phẩn của công ty cổ phần

Nếu như người chủ doanh nghiệp tư nhân muốn tham gia vào công ty cổ phần bằng cách mua cổ phần để làm cổ đông công ty thì bắt buộc tư cách tham gia cổ đông phải là tư cách cá nhân đầu tư vào công ty chứ không phải  là doanh nghiệp tư nhân đầu tư vào công ty. Vì với tư cách cá nhân thì chủ doanh nghiệp tư nhân cũng là một cổ đông như bao người khác và chỉ chịu trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi vốn góp vào công ty mà thôi. Tuy nhiên, một điều cần lưu ý là việc chủ doanh nghiệp tư nhân có được mua cổ phần hay không còn tùy thuộc vào tài sản mà chủ doanh nghiệp tư nhân tham gia góp vốn có phải là tài sản cá nhân của mình không hay là tải sản của doanh nghiệp.

Như vậy, việc chủ doanh nghiệp tư nhân có được mua cổ phần hay không sẽ có sự quyết định của hai yếu tố là tư cách mua cổ phần của công ty cổ phần mà chủ doanh nghiệp tư nhân  sử dụng phải là tư cách cá nhân đầu tư và tài sản góp vốn cũng là tài sản của công ty.