Marketing

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Chia sẻ
  • Chuyển hàng đi Úc nay dễ hơn xưa

Chuyển hàng đi Úc nay dễ hơn xưa

Khi xưa điều kiện kinh tế khó khăn, đi lại khó khăn, vận chuyển hàng hóa khó khăn, chính sách chuyển hàng đi quốc tế cũng không dễ dàng như bay giờ. Ông tôi nói nay chuyển hàng đi Úc dễ hơn xưa rất nhiều.

Nhớ khi xưa ông cũng có thời gian được sang Úc học và làm việc. Bạn bè của ông ở bên Úc ngày đó rất nhiều và người quen nay ở Úc cũng còn nhiều. Khi xưa muốn đi Úc ông phải từ quê ra Hà Nội hoặc vào Sài Gòn mới đi được. Trước đây đâu có hệ thống sân bay tại các tỉnh như bây giờ. Di chuyển giữa các tỉnh thành trong nước bằng ô tô mà không phải ô tô ngày nào cũng có. Để bắt được xe phải đợi có khi cả ngày, xe mà qua thì coi như phải đợi thêm mấy ngày nữa mới đi được. Đi ra được đến Hà Nội hay vào được Sài Gòn đã khó chứ chưa nói đến chuyện sang Úc.

Người đi sang Úc đã khó, vận chuyển hàng đi Úc còn khó hơn. Khi xưa điều kiện kinh tế khó khăn, đi lại khó khăn, vận chuyển hàng hóa khó khăn, chính sách chuyển hàng đi quốc tế cũng không dễ dàng như bay giờ. Thủ tục phức tạp, làm xong thủ tục thì chưa chắc hàng hóa cũng đến được thành công. Ông tôi nói vì thế mà việc chuyển hàng đi Úc cũng ít lắm. Ở bên đó cả năm thì may ra nhận được hàng chuyển sang vái lần. Nghe được tin tức ở quê nhà đã là vui lắm rồi. Bạn bè của ông cũng ít chuyển hàng đi Úc và nhận hàng càng hiếm hoi hơn.

Ông tôi nói nay chuyển hàng đi Úc dễ hơn xưa rất nhiều. Kinh tế phát triển, đi lại dễ dàng, vận chuyển hàng hóa trong nước và quốc tế thuận lợi. Vì thế mà nhiều người chuyển hàng đi Úc hơn. Ông nói ngày xưa đâu thể người ở Hà Tĩnh mà chuyển hàng trực tiếp đi Úc được. Nay có các công ty đứng ra đại diện nhận chuyển hàng đi Úc rất nhanh, thuận tiện và hiệu quả. Kinh tế phát triển thúc đẩy tất cả các lĩnh vực phát triển. Chỉ cần người dân có nhu cầu thì sẽ có các dịch vụ tương ứng hỗ trợ cho hoạt động của người dân. Nhà nước tạo điều kiện để phát triển các dịch vụ phục vụ tốt hơn cho đời sống của nhân dân.