Marketing

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Doanh nghiệp
  • Điều kiện thành lập công ty dịch vụ kế toán

Điều kiện thành lập công ty dịch vụ kế toán

Hiện nay các công ty cung cấp các dịch vụ về kể toán phát triển rất nhanh chính vì lẽ đó nên nhu cầu thành lập công ty dịch vụ kế toán cũng tăng cao. Nhưng để thành lập được công ty phải đáp ứng đầy đủ những điều kiện theo quy định của pháp luật, như vậy Điều kiện thành lập công ty dịch vụ kế toán bao gồm những hồ sơ và thủ tục cần thiết nào?

Là một trong những câu hỏi thường gặp của những doanh nghiệp mới thành lập để thuận tiện trong các thủ tục nhằm giúp doanh nghiệp đi vào hoạt động đúng thời gian và không tốn nhiều thời gian, chi phí thực hiện công việc này, chúng tôi với đội ngũ chuyên gia nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực dịch vụ thành lập doanh nghiệp sẽ giúp doanh nghiệp thành lập chi nhánh công ty một cánh nhanh chóng và hiệu quả nhất.

Điều kiện thành lập công ty dịch vụ kế toán

Trước hết chúng ta cần hiểu Doanh nghiệp dịch vụ kế toán là một tổ chức đứng ra nhận làm các công việc thuộc phòng kế toàn của công ty theo một thỏa thuận về nguyên tắc, hợp đồng làm việc mà không chịu sự quản lý cũng như không thuộc quân số của công ty đó.

Để thành lập công ty hoạt động trong lĩnh vực kế toán, công ty cần đáp ứng được đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật, vậy điều kiện thành lập công ty dịch vụ kế toán trước hết phải nói đến là hình thức công ty như công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân.

- Điều kiện thành lập công ty dịch vụ kế toán phải có ít nhất hai người có chứng chỉ hành nghề kế toán, trong đó có một trong những người quản lý doanh nghiệp dịch vụ kế toán phải có chứng chỉ hành nghề kế toán theo quy định.

- Điều kiện thứ 2 phải đáp ứng là cơ cấu tổ chức phải được quản lý và hoạt động của doanh nghiệp dịch vụ kế toán phải tuân theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Thứ ba về ngành nghề kinh doanh dịch vụ kế toán các doanh nghiệp dịch vụ kế toán được đăng ký kinh doanh dịch vụ kế toán, điều kiện thứ tư về chứng chỉ hành nghề – nhân sự công ty trong quá trình hoạt động, phải đảm bảo có ít nhất một người quản lý doanh nghiệp có chứng chỉ hành nghề kế toán theo quy định, và điều kiện cuối cùng là cá nhân phải có chứng chỉ hành nghề kế toán và có các điều kiện khác theo quy định của pháp luật được phép đăng ký kinh doanh dịch vụ kế toán theo quy định của pháp luật về đăng ký kinh - doanh và đăng ký nộp thuế như hộ kinh doanh cá thể và theo quy định của pháp luật. Cá nhân đăng ký kinh doanh dịch vụ kế toán phải có văn phòng và địa chỉ giao dịch.

Đáp ứng được điều kiện thành lập công ty dịch vụ kế toán là cách duy nhất để bạn có thể thành lập công ty dịch vụ kế toán hợp pháp và có sự bảo hộ của pháp luật trong quá trình kinh doanh.