Marketing

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Doanh nghiệp
  • Điều kiện thành lập doanh nghiệp xây dựng

Điều kiện thành lập doanh nghiệp xây dựng

Điều kiện thành lập doanh nghiệp xây dựng đầu tiên là ở chính chủ thể thành lập. Nếu là người Việt Nam thì sẽ không có sự hạn chế nào.

Điều kiện thành lập doanh nghiệp xây dựng là một trong những vấn đề mà các nhà đầu tư đang có ý định thành lập doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này tìm hiểu trước khi quyết định thành lập doanh nghiệp.

dich vu thanh lap doanh nghiep gia re

Điều kiện thứ hai là về ngành nghề kinh doanh. Kinh doanh dịch vụ xây dựng có 2 dạng: kinh doanh dịch vụ thi công xây dựng. Đây là ngành nghề kinh doanh thông thường, không yêu cầu điều kiện. Dạng còn lại là kinh doanh dịch vụ thiết kế, tư vấn trong xây dựng. Dạng này đòi hỏi phải có chứng chỉ hành nghề, có năng lực trước khi kinh doanh. Các chứng chỉ hành nghề bao gồm: giám sát thi công xây dựng, thiết kế công trình giao thông, thiết kế xây dựng, thiết kế công trình điện, kiến trúc… Những chứng chỉ này phải do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp có giá trị trong phạm vi tỉnh/thành trực thuộc trung ương hoặc trên lãnh thổ Việt Nam.

Đó là những điều kiện thành lập doanh nghiệp xây dựng mà các chủ đầu tư cần nắm vững, hoặc đơn giản hơn hãy sử dụng thành lập doanh nghiệp của chúng tôi.