Marketing

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Doanh nghiệp
  • Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tư nhân gồm có những gì?

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tư nhân gồm có những gì?

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp là yếu tố cần phải có mà chủ doanh nghiệp cần phải chuẩn bị trường đó. Thông qua hồ sơ mà Cơ quan nhà nước sẽ kiểm tra để từ đó xem xét việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký cho doanh nghiệp đó.

 

Một nhà đâu từ nào đó khi muốn thành lập doanh nghiệp tư nhân, lúc này cần phải thực hiện các thủ tục hành chính với Cơ quan Nhà nước. Đây được xem như là nghĩa vụ mà mỗi người cần phải làm, bởi qua đó sẽ giúp việc quản lý cũng như kiểm soát các doanh nghiệp đang hoạt động trên thị trường một cách dễ dàng hơn, hạn chế tối đa những đơn vị hoạt động kinh doanh trái quy định.

Ở Luật Doanh nghiệp có quy định về hồ sơ cần có khi đăng ký doanh nghiệp tư nhân. Do là loại hình doanh nghiệp với cơ cấu tổ chức khá đơn giản, gọn nhẹ, vì vậy hồ sơ mà nước ta yêu cầu khi đăng ký doanh nghiệp này cũng không cần quá nhiều, nó chỉ bao gồm Giấy để nghị đăng ký doanh nghiệp và Bản sao một trong những loại giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp của chủ doanh nghiệp là đủ.

So với hồ sơ khi đăng ký thành lập doanh nghiệp thuộc các loại hình khác, hồ sơ để mở công ty tư nhân là đơn giản nhất. Bởi về mặt pháp lý, doanh nghiệp tư nhân không chịu ảnh hưởng quá nhiều từ các quy định của pháp luật, bởi nó không có tư cách pháp nhân. Vì vậy mọi trách nhiệm lúc này sẽ thuộc về chủ của doanh nghiệp tư nhân đó.

Sau đây chúng tôi giới thiệu sơ qua về quy trình đăng ký doanh nghiệp tư nhân tại Cơ quan chức năng:

- Chủ doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ như trên, sau đó mang đến Sở Kế hoạch và Đầu tư để nộp;

- Đóng một vài lệ phí và làm một số thủ tục theo như hướng dẫn của Cán bộ nhà nước;

- Sau khi nhận hồ sơ, trong vòng 03 ngày làm việc Cơ quan có thẩm quyền sẽ kiểm tra tính hợp lệ và thông báo kết quả cho doanh nghiệp. Trong trường hợp hồ sơ có sai sót gì, lúc này Cán bộ sẽ hướng dẫn để chủ doanh nghiệp sửa đổi.