Marketing

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Chia sẻ
  • Huấn luyện an toàn có tốt hơn huấn luyện thông thường?

Huấn luyện an toàn có tốt hơn huấn luyện thông thường?

Người ta vẫn hay thắc mắc về các kì huấn luyện an toàn thực chất là như thế nào và liệu có khác biệt ra sao với những kì huấn luyện thông thường hay không, điều này vẫn luôn là một trong những vấn đề được các người lao động quan tâm hàng đầu.

Đối với các người lao động được huấn luyện an toàn và các người lao động không được huấn luyện an toàn thì có sự khác biệt rõ rệt. Đối với các người lao động được huấn luyện an toàn thì mọi quá trình trong việc huấn luyện đều phải tuân theo nguyên tắc riêng và có sự giám sát nghiêm ngặt của người huấn luyện để việc huấn luyện được tốt, thậm chí còn có sự giám sát của các chuyên gia để đảm bảo rằng người huấn luyện có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Nhưng đối với các người lao động không được huấn luyện an toàn mà chỉ huấn luyện thông thường thì đương nhiên họ vẫn được các huấn luyện viên giám sát nhưng xét về mức độ an toàn thì sẽ không cao bằng huấn luyện an toàn, không cao bằng chứ không phải là không cao bởi vì mỗi tiêu chuẩn huấn luyện đều phải tuân theo một vài quy tắc nhất định, và đó đều là các quy tắc đảm bảo sự an toàn cho các người lao động.

Bởi vậy sự khác nhau cơ bản của huấn luyện an toàn và huấn luyện thông thường chỉ là huấn luyện an toàn sẽ được giám sát nhiều hơn để đảm bảo quá trình diễn ra được an toàn tuyệt đối. Kể cả việc thử cho người lao động làm việc trong môi trường độc hại hoặc thử cho người lao động sử dụng thiết bị có khả năng gây nguy hiểm để đánh giá trình độ tiếp thu của họ trong quá trình huấn luyện an toàn cũng gắt gao hơn và đòi hỏi người lao động phải tuân theo tuyệt đối với những gì mà quá trình đặt ra và thực hiện theo từng bước chính xác nhất nhằm đem lại kết quả tốt nhất.

Các người lao động tham gia huấn luyện an toàn cũng khác với các người lao động khác. Không phải ai cũng được tham gia vào kì huấn luyện an toàn và không phải ai cũng có đủ điều kiện để tham gia. Chỉ những người phải sử dụng các máy móc có khả năng nguy hiểm hoặc sắp phải làm việc trong môi trường nguy hiểm thì mới được tham gia vào kì huấn luyện an toàn và cũng chỉ có những người có đủ điều kiện sức khoẻ, khả năng mới có thể tiếp tục để qua kì huấn luyện.