Marketing

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Chia sẻ
  • Huấn luyện an toàn trong lao động cần chú trọng đối tượng nào?

Huấn luyện an toàn trong lao động cần chú trọng đối tượng nào?

Trong quá trình lao động, an toàn là một yếu tố cần thiết không kém chất lượng lao động. Để đảm bảo an toàn trong lao động, người lao động phải được tham gia huấn luyện an toàn để biết những kỹ năng liên quan đến an toàn trong lao động.

 

Việc huấn luyện an toàn trong lao động rất cần thiết và được quy định rõ các đối tượng phải tham gia huấn luyện. Vậy có những đối tượng nào phải được huấn luyện an toàn trong lao động.

Thứ nhất là các cán bộ hay quản lý phụ trách công việc an toàn lao động trong công ty, xí nghiệp. Những người này chính là người trực tiếp quản lý, giám sát mọi hoạt động liên quan tới an toàn lao động. Họ giải quyết các vấn đề bất cập về an toàn và quyết định các giải pháp nào là hợp lý để áp dụng vào công việc. Họ còn phải chịu trách nhiệm nếu có trường hợp rủi ro nào xảy ra. Vì vậy, họ là người cần được huấn luyện an toàn lao động một cách đầy đủ và chi tiết nhất.

Tiếp theo là công nhân, người trực tiếp tham gia quá trình lao động. Những người công nhân là người chịu ảnh hưởng về sức khỏe cũng như tính mạng nếu có tai nạn xảy ra vì họ là người trực tiếp điều khiển thiết bị, sản xuất trong công ty. Họ cần phải nắm bắt được các yếu tố gây hại của máy móc thiết bị và cách sử dụng an toàn, đồng thời có cách xử lý kịp thời khi có sự cố xảy ra. Ngoài ra, họ cần được trang bị những dụng cụ bảo hộ lao động tốt nhất. Vì thế, việc huấn luyện an toàn cho công nhân lao động cũng rất cần thiết.

Cuối cùng, là việc huấn luyện an toàn cho người thực tập, thử việc. Những người này chưa phải là công nhân chính thức của công ty. Thường là những người mới tốt nghiệp các trường đại học, cao đẳng hay các trường dạy nghề. Cho nên kiến thức và kinh nghiệm trong làm việc còn khá thấp. Điều kiện thử việc cũng khá nặng nên rất hay dẫn đến rủi ro khi làm việc. Vì vậy, những người này trước khi vào thử việc hay thực tập phải được huấn luyện an toàn lao động trước.

Tùy theo từng đối tượng người ta chia thành các loại huấn luyện khác nhau. Nhưng cần phải đáp ứng nhu cầu làm việc và đúng quy định hiện hành.