Marketing

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Chia sẻ
  • Huấn luyện an toàn vệ sinh thực phẩm trong ngành thực phẩm

Huấn luyện an toàn vệ sinh thực phẩm trong ngành thực phẩm

Hiện nay việc đảm bảo vệ sinh thực phẩm được đông đảo mọi người ủng hộ. Nhu cầu tiêu dùng ngày càng được chú ý đến vấn đề vệ sinh, hướng đến thực phẩm ăn sạch, uống sạch. Làm thế nào để phổ biến cho người tiêu dùng được an toàn vệ sinh trong sản xuất thực phẩm.

Theo chỉ đạo của sở Y tế, Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm đã tổ chức các cấp quản lý, các doanh nghiệp tập huấn vệ sinh an toàn lao động trong tổ chức, cá nhân…Ngành thực phẩm cũng tương đối nhạy cảm đối với người tiêu dùng, nên đánh giá vệ sinh an toàn thực phẩm được người tiêu dùng đánh giá cao. Vì thế trong doanh nghiệp, cấp quản lý cần mở ra một khóa huấn luyện an toàn vệ sinh thực phẩm trong doanh nghiệp mình, khắc phục những nguy cơ mất vệ sinh.

Một tổ chức trong ngành thực phẩm, phải chứng minh nguồn gốc, xuất xứ và chứng minh pháp lý đến giấy an toàn vệ sinh thực phẩm. Là điều kiện cần nhưng chưa đủ tuyệt đối. Nếu chắc chắn thì quá trình sản xuất thực phẩm phải đảm bảo an toàn chất lượng. An toàn vệ sinh thực phẩm ở đây là đầy đủ quá trình sản xuất diễn ra theo đúng tiêu chuẩn chất lượng và ngưỡng cho phép trong nhóm ngành thực phẩm. Huấn luyện vệ sinh an toàn thực phẩm không chỉ huấn luyện trong quá trình sản xuất, mà còn cung cấp quá trình xử lý nguyên vật liệu, hóa sinh.

Ngoài ra các yếu tố ảnh hưởng như vệ sinh an toàn thực phẩm như người công nhân sản xuất phải đảm bảo vệ sinh, trang bị bảo hộ lao động đầy đủ.

Tại buổi huấn luyện an toàn vệ sinh thực phẩm được tổ chức sẽ cung cấp những thông tin, kịp thời giaỉ đáp các thắc mắc, đề ra phương pháp khắc phục, đáp ứng nhu cầu quản lý an toàn vệ sinh, góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp. Việc huấn luyện an toàn vệ sinh thực phẩm là cần thiết cho doanh nghiệp. Một doanh nghiệp an toàn vệ sinh cần phải đầy đủ công bố chất lượng theo tiêu chuẩn hợp quy, tiêu chuẩn cơ sở, giám sát định kỳ 6 tháng/ 1 lần, giấy tiêu chuẩn cơ sở điều kiện An toàn vệ sinh thực phẩm.