• Chia sẻ
  • Kiểm định máy móc công nghiệp như thế nào để được an toàn?

Kiểm định máy móc công nghiệp như thế nào để được an toàn?

Máy móc công nghiệp có sự nguy hiểm cao khi hoạt động. Vì thế các loại máy móc thiết bị đó cần được kiểm định và phải đảm bảo an toàn khi kiểm định.

Thông thường các loại máy móc công nghiệp có độ nguy hiểm cao khi sử dụng và phải được kiểm định để đảm bảo tính an toàn trong quá trình làm việc. Quá trình kiểm định cần đảm bảo an toàn vì việc kiểm định cũng có sự nguy hiểm không khác gì so với vận hành máy móc đó. Vì vậy cần phải thực hiện các yêu cầu về kiểm định an toàn. Để thực hiện kiểm định an toàn, đầu tiên cần thực hiện đúng quy trình đặt ra trong việc kiểm định. Các yêu cầu bảo đảm an toàn khi kiểm định như là việc thực hiện đầy đủ các quá trình được đặt ra cho việc kiểm định. Mỗi loại máy móc thiết bị khác nhau có quy trình kiểm định khác nhau và được quy định theo tiêu chuẩn nhà nước đề ra. Việc kiểm định đúng theo quy trình không chỉ giúp quá trình kiểm định được thực hiện một cách đầy đủ và chính xác mà còn giúp đảm bảo an toàn khi kiểm định.

Để đảm bảo an toàn khi kiểm định thì cần trang bị đầy đủ các dụng cụ bảo hộ lao động cho người kiểm định viên cũng như trang bị đầy đủ các dụng cụ cần thiết để khắc phục khi sự cố không may xảy ra. Các loại thiết bị như nồi hơi, cầu trục hay thang máy sử dụng trong công nghiệp thường có nguy cơ xảy ra sự cố cao vì bản thân các thiết bị này dễ gây ra tai nạn khi hoạt động như nổ, cháy, rơi..., quá trình kiểm định tái hiện lại việc vận hành máy móc thiết bị đó nên độ nguy hiểm cũng rất cao. Vì vậy để kiểm định an toàn thì nhất thiết phải sử dụng các dụng cụ bảo hộ lao động như các dụng cụ người công nhân vận hành máy móc đó sử dụng. Ngoài ra, nếu không may có sự cố xảy ra thì cần có những trang thiết bị cấp cứu cũng như khắc phục sự cố kịp thời tránh thiệt hại lớn cho người và tài sản.

Việc kiểm định máy móc công nghiệp đòi hỏi sự chính xác và độ an toàn tuyệt đối nên những công ty kiểm định cần tuân thủ nghiêm túc các quy định được đặt ra về việc thực hiện kiểm định.