Trang chủ » Kiểm tra huấn luyện an toàn có tốt không?

Kiểm tra huấn luyện an toàn có tốt không?

(Ngày đăng: 06-01-2018 03:50:48)
Cũng như một khóa học bình thường, các học viên có vượt qua khóa học và nhận được chứng chỉ hay không phần lớn phụ thuộc vào cuộc kiểm tra ở cuối mỗi khóa học. Cuộc kiểm tra nhằm tổng kết và ôn tập lại những kiến thức và kỹ năng đã được đào tạo trong suốt khóa học.

 

Sau khi các nhân viên được tham gia huấn luyện an toàn thông thường họ sẽ phải trải qua một kì kiểm tra để xem kết quả của kì huấn luyện an toàn có đạt hiệu quả không rồi mới được đưa vào đi lao động.

Ví dụ như các nhân viên trong ngành điện, trước khi họ tham gia vào làm việc sẽ phải trải qua quá trình huấn luyện an toàn sử dụng nguồn điện và cách tiếp cận xử lý vấn đề khi gặp phải sự cố nguồn điện thì phải làm như thế nào mới đảm bảo an toàn.

Nhưng theo khảo sát và qua một vài lần kiểm tra đột xuất thì có thể thấy rằng các nhân viên trong ngành đã hoàn thành việc huấn luyện an toàn một cách qua loa và sau đó tham gia vào kì kiểm tra một cách đối phó. Một số người sử dụng cách nhờ người khác thi hộ qua kì kiểm tra với một vài thủ thuật của họ để qua mặt người giám sát và có thể hoàn thành kì huấn luyện an toàn để sẵn sàng vào làm việc trong khi thực sự thì họ vẫn chưa đủ hiểu cách làm thế nào để hoàn thành công việc tốt nhất một cách an toàn.

Một số người lại chọn cách sao chép bài kiểm tra của kì huấn luyện như sao chép bài hồi họ còn đi học. Điều này là một số tiêu cực còn tồn tại trong các kì kiểm tra sau huấn luyện an toàn. Có thể nói rằng lỗi lầm này còn thuộc về cơ quan giám sát huấn luyện an toàn khi mà họ liên tục nhiều năm liền luôn luôn giữ lấy một quy chuẩn duy nhất trong việc giám sát, khi các nhân viên đã thực hiện xong kì huấn luyện và tiến vào kì kiểm tra khảo sát thì họ không có sự đổi mới và làm việc nghiêm túc hết mình, ví như năm nào họ cũng đưa ra cùng một đề khảo sát cho các nhân viên, đề thi cho dù có sự đổi khác cũng vẫn không khác biệt về dạng khảo sát, quy trình thi khảo sát lại không được giám sát chặt chẽ để các nhân viên dễ dàng lật lọng, phạm quy trong quá trình khảo sát và từ đó thì kết quả của kì huấn luyện không được đánh giá đúng nhất. Đôi khi họ còn kết hợp với nhau để bao che cho nhân viên nhằm thúc đẩy quá trình huấn luyện diễn ra nhanh và đưa các nhân viên vào làm việc mà không quan tâm xem việc nhân viên có chất lượng huấn luyện an toàn chưa cao có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng.