Marketing

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Chia sẻ
  • Nhà máy nhiệt điện đang kiểm định nồi hơi

Nhà máy nhiệt điện đang kiểm định nồi hơi

Sáng nay đơn vị kiểm định nồi hơi đã về thực hiện công tác tại nhà máy nhiệt điện. Hệ thống nồi hơi tại nhà máy nhiệt điện đã từng được kiểm định trước đây. Lần kiểm định này sẽ kiểm định lại toàn bộ nồi hơi một lần nữa.

Các tổ máy của nhà máy nhiệt điện đã được thông báo về kế hoạch kiểm định nồi hơi từ hai tháng trước. Chưa có dấu hiệu bất thường gì đối với tất cả các nồi hơi tại đây. Các cán bộ của nhà máy nhiệt điện vẫn thường xuyên giám sát hoạt động của các nồi hơi. Khi có sự cố họ sẽ phát hiện kịp thời và báo cáo. Tuy nhiên để đảm bảo an toàn cho cả quá trình hoạt động thì thì việc kiểm định nồi hơi sẽ diễn ra định kỳ theo kế hoạch. Tránh trường hợp khi sự cố xảy ra sẽ không thể xử lý kịp thời và gây hậu quả nghiêm trọng.

Sáng nay đơn vị kiểm định nồi hơi đã về thực hiện công tác tại nhà máy nhiệt điện. Các cán bộ thực hiện kiểm định lần này đều có trình độ chuyên môn cao và đã có kinh nghiệm nhiều năm trong ngành kiểm định. Hệ thống nồi hơi tại nhà máy nhiệt điện đã từng được kiểm định trước đây. Công tác kiểm định lần đầu được thực hiện rất đầy đủ. Một số nồi hơi cũng đã thực hiện các kiểm định định kỳ khác. Lần kiểm định này sẽ kiểm định lại toàn bộ nồi hơi một lần nữa nhằm đảm bảo an toàn cho quá trình hoạt động. Nhà máy sẽ tạm dừng hoạt động để tổ chức kiểm định đồng bộ hiệu quả nhất.

Nhà máy nhiệt điện hoạt động trên một hệ thống máy móc, thiết bị hiện đại. Việc xây dựng, lắp đặt vận hành do nhà nước quyết định xây dựng. Và khi đi vào hoạt động có sự đóng góp không nhỏ cho sự phát triển của đất nước. Khi đã hoạt động vào một guồng, cung cấp điện cho một hệ thống. Nếu xảy ra sự cố thì sẽ gây hậu quả nghiêm trọng. Việc kiểm định nồi hơi là một trong những biện pháp an toàn mà nhà máy bắt buộc thực hiện. Sẽ phải mất một khoản chi phí kiểm định lớn cho lần kiểm định nồi hơi lần này nhưng đó là việc bắt buộc phải làm để thực hiện các mục tiêu kế hoạch khác.