• Chia sẻ
  • Những quy định về huấn luyện an toàn thực phẩm

Những quy định về huấn luyện an toàn thực phẩm

Thực phẩm là thứ thiết yếu duy trì cuộc sống hằng ngày của con người. Thực phẩm phải sạch thì con người mới có sức khỏe tốt và lao động tốt.

Vì thế, Bộ Y Tế đã có văn bản chỉ đạo về vấn đề huấn luyện an toàn thực phẩm cho người lao động nhằm đảm bảo sức khỏe mọi người.

Điều đầu tiên được nêu ra từ quy định chung trong văn bản huấn luyện an toàn thực phẩm là đối tượng áp dụng thuộc những cơ sở trực tiếp sản xuất ra thực phẩm bao gồm những cơ sở sản xuất công nghiệp, cơ sở sản xuất thủ công và thủ công nghiệp. Bên cạnh đó, còn có những cơ sở thu mua, kiếm lời từ thực phẩm bao gồm: dịch vụ ăn uống, cơ sở bán thực phẩm và cơ sở vận chuyển thực phẩm.

Những người tham gia huấn luyện an toàn thực phẩm phải đảm bảo có yêu cầu về kiến thức an toàn vệ sinh thực phẩm, luôn cập nhật kiến thức chuyên ngành. Trong đó, nội dung kiến thức an toàn thực phẩm bao gồm: điều kiện được tiếp nhận Giấy chứng nhận là các mối nguy hại về vệ sinh thực phẩm, điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, phương pháp đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, thực hành về vệ sinh an toàn thực phẩm, các quy định pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm và các kiến thức chuyên môn phù hợp với từng ngành, hình thức kinh doanh.

Trong văn bản chỉ đạo, Bộ Y Tế cũng có quy định những tổ chức, cơ sở có nhiệm vụ tổ chức huấn luyện an toàn thực phẩm như: Cục An toàn vệ sinh thực phẩm, các cơ sở chuyên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm (trung tâm y tế dự phòng tỉnh, thành phố) hoặc các cơ sở được sự công nhận đủ điều kiện tham gia huấn luyện an toàn của Cục An toàn thực phẩm (các trường đại học, các Viện nghiên cứu, các Trung tâm vệ sinh an toàn thực phẩm, các Hội khoa học kỹ thuật an toàn thực phẩm). Song song đó, cũng có một số tài liệu được sự kiểm định của Bộ Y Tế phục vụ cho quá trình huấn luyện an toàn thực phẩm.