Marketing

Thông tin doanh nghiệp

RSS

Quy định thành lập doanh nghiệp

Nếu bạn đang có ý định thành lập doanh nghiệp thì tùy vào quy mô lập sdoanh nghiệp của bạn như thế nào sẽ có những quy định thành lập doanh nghiệp tương ứng với các doanh nghiệp vừa và nhỏ khác nhau.

Đối với những quy định khi thành lập doanh nghiệp thì không phải ai cũng nắm được một cách chính xác nhất. Vì vậy nên các doanh nghiệp lựa chọn đến dịch vụ thành lập doanh nghiệp như một cứu cánh an toàn và đảm bảo nhất.

Quy định thành lập doanh nghiệp

Đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ thì pháp luật có các quy định thành lập doanh nghiệp khác nhau. Điều này nhằm đảm bảo được sự tương thích về quy mô và tính chất của từng doanh nghiệp. Vậy quy định đó như thế nào? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thông tin ngay sau đây nhé.

1. Đối với doanh nghiệp siêu nhỏ

Đây là hình thức thành lập doanh nghiệp mà pháp luật không quy định số vốn tối thiểu nhưng nó cũng có sự quy định riêng đối với các vấn đề kinh doanh, đặc biệt là về số lao động sử dụng thường xuyên trong quá trình kinh doanh. Đối với các doanh nghiệp siêu nhỏ thì theo quy định của pháp luật, số lao động sử dụng tối đa không được phép quá 10 người. Cho dù là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông lâm nghiệp, thủy sản hay công nghiệp xây dựng hoặc là thương mại dịch vụ thì số lượng nhân công cũng phải đảm bảo như quy định.

2. Đối với doanh nghiệp nhỏ

- Về nguồn vốn: Trong hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp nhỏ thì chỉ trừ lĩnh vực thương mai dịch vụ là pháp luật yêu cầu số vốn tối thiểu là 10 tỷ đồng. Còn các lĩnh vực khác thì số vốn yêu cầu tối thiểu là từ 20 tỷ đồng trở lên.

- Về số lao động: Theo quy định thành lập doanh nghiệp nhỏ thì đối với  lĩnh vực Nông, lâm nghiệp, thủy sản và lĩnh vực công nghiệp xây dựng sẽ có yêu cầu lao động từ trên 10 người đến 200 người. Đối với lĩnh vực thương mại và dịch vụ thì số lao động được quy định từ 10 đến 50 người.

3. Đối với doanh nghiệp vừa

  Hoạt động của các doanh nghiệp vừa cũng được pháp luật quy định như sau:

- Vốn đầu tư theo quy định là từ 20 đến 100 tỷ đồng đối với lĩnh vực Nông, lâm nghiệp, thủy sản và lĩnh vực công nghiệp xây dựng. Số vốn quy định tối thiểu là từ 10 đến 50 tỷ đồng đối với lĩnh vực thương mại và dịch vụ.

- Số lao động đối với Nông, lâm nghiệp, thủy sản và linh vực công nghiệp xây dựng là từ 200 đến 300 người còn với lĩnh vực thương mại và dịch vụ là từ 50 đến 100 người.

Có thể nói, với từng quy mô kinh doanh khác nhau thì pháp luật có các quy định thành lập doanh nghiệp khác nhau để phù hợp với điều kiện và khả năng kinh doanh của từng doanh nghiệp. Nếu bạn chưa nắm rõ thông tin thì có thể tham khảo các quy định qua bài viết trên để hiểu rõ hơn.