Marketing

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Chia sẻ
  • Quy định về chế độ thai sản và nuôi con nhỏ

Quy định về chế độ thai sản và nuôi con nhỏ

Việc nuôi con nhỏ hay nhận nuôi con nhỏ dưới 06 tháng tuổi đã được luật BHXH quy định trong chế độ thai sản. Người lao động vẫn được hưởng chế độ thai sản và nuôi con nhỏ dưới 06 tháng tuổi dù là tự mình sinh con hay là nhận con nuôi. Đây là điều mà người lao động cần phải nắm thật vững để có thể đảm bảo quyền lợi của mình được tốt nhất.

Đối với các vấn đề liên quan đến BHXH thì dịch vụ bảo hiểm xã hội sẽ là nơi đáng tin cậy để cho mọi người có thể liên hệ đến và giải đáp các thông tin liên quan một cách tốt nhất. Đây chính là điều mà mọi người không nên bỏ qua.

Chế độ thai sản và nuôi con nhỏ

Nói đến chế độ thai sản và nuôi con nhỏ dưới 06 tháng thì luật BHXH đã ban hành và quy định rất rõ ràng. Cho dù là người lao động tự mình sinh con hay nhận con nuôi thì chỉ cần đáp ứng được các điều kiện ban hành thì đều được hưởng chế độ thai sản như quy định.

Đối với việc sinh con thì người lao động sẽ được nghỉ 06 tháng và hưởng 100% lương đóng BHXH trong 06 tháng đó. Mức lương hưởng thai sản được tính là 06 tháng lương đóng BHXH gần nhất,trước khi sinh con.  Đối với trường hợp nhận con nuôi thì người lao động được hưởng chế độ thai sản khi nhận con nuôi dưới 04 tháng tuổi. Người lao động được nghỉ để nuôi con cho đến khi con đủ 06 tháng và thời gian nghỉ đó thì người lao động cũng được hưởng chế độ thai sản là 100% lương đóng BHXH cho đến khi con tròn 06 tháng.

Để được hưởng chế độ thai sản và nuôi con nhỏ thì dù là sinh con hay nhận con nuôi thì người lao động cũng phải đóng BHXH bắt buộc đủ 06 tháng trong vòng 12 tháng trước khi sinh, trừ những trường hợp đặc biệt khác theo quy định của luật BHXH. Ngoài việc được hưởng 100% lương đóng BHXH trong thời gian nghỉ thai sản thì người lao động còn được hưởng trợ cấp thai sản cho mỗi người con là 02 tháng lương cơ sở, mỗi tháng là 1.390.000 đồng.

Đây là một trong những vấn đề mà người lao động cần hết sức lưu ý  để có thể đảm bảo quyền lợi của mình được tốt nhất. Người lao động, đặc biệt là lao động nữ cần phải nắm rõ những quy định hay những thay đổi trong chế độ thai sản để có thể tự mình chuẩn bị các yếu tố nhằm đảm bảo quyền lợi của mình một cách tốt nhất có thể khi bản thân mình tham gia BHXH bắt buộc tại nơi làm việc.

Nhìn chung thì việc ban hành chế độ thai sản và nuôi con nhỏ dành cho người lao động chính là một chế độ an sinh xã hội rất tốt mà luật BHXH đã làm được. Nó đã góp phần không nhỏ giúp cho cuộc sống của người lao động được tốt hơn rất và ổn định hơn rất nhiều.