Marketing

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Chia sẻ
  • Quy trình kiểm định an toàn như thế nào phù hợp?

Quy trình kiểm định an toàn như thế nào phù hợp?

Kiểm định an toàn là một hoạt động bắt buộc bởi pháp luật nhằm đảm bảo an toàn trong lao động, hoạt động này đòi hỏi tiến hành một cách nghiêm túc và theo đúng quy định được ban hành của nhà nước.

 

Kiểm định an toàn không phải là một quá trình đơn giản, chúng phải trải qua khá là nhiều bước để cho ra kết quả như chúng ta mong muốn.

Kiểm định an toàn là một quá trình quan trọng trong quá trình sản xuất cũng như sử dụng các thiết bị máy móc trong sản xuất công nghệp. Chính vì độ khó cũng như cần thiết nên quá trình kiểm tra tính an toàn của các thiết bị công nghiệp thường diễn ra qua nhiều quá trình. Với những quá trình kiểm tra chặt chẽ như vậy thì người sử dụng hoàn toàn có thể yên tâm rằng độ an toàn của mình sẽ được đảm bảo trong suốt quá trình hoạt động.

Quá trình kiểm tra đầu tiên chắc chắn là quá trình kiểm tra tính an toàn của sản phẩm khi hoạt động trong lần đầu tiên trước khi xuất xưởng. Các máy móc sau khi được sản xuất thì chúng  ta không thể ào biết chắc chắn được là chúng có hoạt động được tốt như chúng ta mong đợi hay không, hoặc trong quá trình có sai sót nào mà làm ảnh hưởng đến tính chất an toàn của nó trong khi hoạt động cũng sẽ được chúng ta phát hiện trong lần kiểm tra tính an toàn lần đầu tiên này. Tuy nhiên thì sau quá trình kiểm tra tính an toàn lần đầu này không phải là chúng ta có thể bỏ mặt chúng hoạt động như thế nào mà cũng cần phải có những quá trình kiểm định tiếp theo.

Quá trình kiểm định an toàn trong quá trong quá trình sử dụng cần được tổ chức và có kế hoạch tổ chức kiểm tra lại tính an toàn của sản phẩm theo định kỳ. Điều này nhằm giúp cho chúng ta phát hiện kịp thời những hư hỏng của thiết bị máy móc qua một khoảng thời gian hoạt động, từ đó có thể quyết định xem mức an toàn của thiết bị có thể tiếp tục sử dụng hay không, hoặc cần phải thay thế như thế nào. Với quy trình kiểm tra chặt chẽ và thường xuyên như vậy thì chắc chắn tính an toàn của thiết bị máy móc luôn được đảm bảo để phục vụ cho các nhà sản xuất cũng như người lao động cảm thấy an toàn và đỡ lo lắng hơn trong quá trình làm việc, đồng thời công việc sẽ được tập trung và mang lại kết quả tốt hơn như mong đợi.