Marketing

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Chia sẻ
  • Quy trình kiểm định xe nâng hàng được thực hiện thế nào?

Quy trình kiểm định xe nâng hàng được thực hiện thế nào?

Cũng như khi kiểm định đối với các loại máy móc, thiết bị khác, việc thực hiện kiểm định xe nâng hàng cũng phải được thực hiện theo một quy tình nhất định. Quy trình kiểm định xe nâng hàng được quy định và bắt buộc người kiểm định phải thực hiện theo.

Các bước kiểm định xe nâng hàng

Về cơ bản, quy trình kiểm định xe nâng hàng thông thường được thực hiện theo 5 bước.

- Đầu tiên là kiểm tra hồ sơ, lý lịch của thiết bị xe nâng hàng. Đây là một bước rất cần thiết và quan trọng trong quá trình kiểm định xe nâng hàng. Việc kiểm tra hồ sơ, lý lịch của thiết bị giúp người kiểm định có cái nhìn khái quát và tổng thể hơn đối với thiết bị trước khi tiến hành kiểm định. Những thông tin liên quan đến nguồn gốc, nơi sản xuất, chất liệu, nguyên lý hoạt động,… đều được cung cấp đầy đủ trong hồ sơ của thiết bị. Ngoài ra, nếu thiết bị đã trải qua quá trình sửa chữa hoặc kiểm định trước đó thì quá trình kiểm định hay sửa chữa đó cũng được lưu lại trong hồ sơ. Vì vậy, hồ sơ có vai trò rất quan trọng giúp người kiểm định có đánh giá chính xác hơn cho lần thực hiện kiểm định của mình.

kiểm định xe nâng hàng

- Bước thức hai là kiểm tra kiểm thuật bên ngoài của thiết bị. Việc kiểm định xe nâng hàng phải được thực hiện kỹ thuật từ ngoài vào trong. Kiểm định kỹ thuật bên ngoài để giúp người kiểm định đánh giá chắn chắn về mức độ đạt yêu cầu của thiết bị xe nâng hàng. Về thiết kế, chất liệu, cấu trúc,… tất cả sẽ được quan sát một cách kỹ lưỡng trước khi bước và kiểm định các kỹ thuật khác.

- Bước thứ 3 là thử không tải. Đây là bước kiểm tra kỹ thuật của xe mà không vận chuyển vật dụng hàng hóa nào khác. Qua bước kiểm định này, người kiểm định xe nâng hàng sẽ đánh giá về khả năng di chuyển của xe nâng hàng. Nếu không có gì không đạt yêu cầu, thì thiết bị xe nâng hàng sẽ vượt qua bước kiểm định này một cách an toàn.

- Bước thức tư là kiểm tra các chế độ khi thử tải. Sau khi đánh giá khả năng di chuyển, là đến khả năng vận chuyển của xe nâng hàng. Đây cũng là nhiệm vụ chính của loại thiết bị này. Vì thế mà bước thử tải này được chú trọng và kiểm định kỹ càng hơn hết. Xe nâng hàng có đạt yêu cầu và được tiếp tục sử dụng hay không đều phục thuộc rất lớn vào bước kiểm định xe nâng hàng này.

- Cuối cùng là xử lý kết quả điểm định. Hai bên kiểm định và đơn vị chủ quản sẽ cùng nhau thảo luận và lập biên bản kiểm định. Thông qua sử thống nhất của hai bên và cho chữ kí, thì quá trình kiểm định được hoàn thành.

Tầm quan trọng của các bước trong quá trình kiểm định xe nâng hàng

Mỗi một bước trong quá trình kiểm định xe nâng hàng đều được quy định chặt chẽ, và cũng góp phần rất lớn vào kết quả kiểm định chung. Vì vậy mà tầm quan trọng của mỗi bước trong quá trình kiểm định đều không thể xem thường, và cũng không được phép bỏi qua bước nào.