Marketing

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Doanh nghiệp
  • Thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh bể bơi

Thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh bể bơi

Với hoạt động kinh doanh bể bơi thì bạn cần xác định được cơ quan chức năng có thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh để có thể tiến hành liên hệ và cấp giấy phép một cách hợp pháp nhất. Nhưng cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép là cơ quan nào thì không phải là ai cũng biết.

Dịch vụ thành lập doanh nghiệp ngày nay đang trở thành một sự lựa chọn rất hoàn hảo của nhiều người để có thể đảm bảo là các thủ tục pháp lý cho việc đăng ký kinh doanh được thuận lợi và nhanh chóng nhất.

Thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh bể bơi

Trước khi  tìm hiểu cơ quan chức năng có thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh bể bơi thì chúng ta cần tìm hiểu xem hồ sơ để xin cấp phép kinh doanh bề bơi bao gồm những giấy tờ nào?

Hồ sơ kinh doanh

- Mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận kinh doanh bể bơi theo mẫu mà pháp  luật quy định.

- Bản trình bày những điều kiện kinh doanh mà cơ sở kinh doanh đang có có đáp ứng được các điều kiện mà pháp luật quy định hay không như: về cán bộ, nhân viên; về cơ sở vật chất; về tài chính hoạt động của cơ sở kinh doanh.

Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ thì bạn sẽ tiến hành liên hệ cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh bể bơi. Với loại hình kinh doanh này thì người có thẩm quyền quyết định việc có cấp giấy phép kinh doanh hay không chính là Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhưng cơ quan chức năng trực tiếp thực hiện việc cấp giấy phép lại là Sở Văn hóa thể thao và du lịch. Chính vì vậy, khi tiến hành việc làm thủ tục để cấp giấy phép kinh doanh bể bơi thì bạn phải nắm rõ thông tin đảm để có thể đảm bảo là việc đăng ký kinh doanh được hoàn thiện một cách thuận lợi nhất.

Thông thường thì sau khi cơ quan chức năng nhận được hồ sơ mà bạn gửi đến thì trong vòng 15 ngày , cơ quan chức năng này sẽ tiến hành phối hợp với các cơ quan chuyên môn khác để kiểm tra các điều kiện kinh doanh cuả cơ sở xem có đảm bảo được các điều kiện kinh doanh hay không. Việc kiểm tra này sẽ được thể hiện qua bản xác nhận của cơ quan chức năng tham gia hoạt động kiểm tra, giám sát.

Sau khi việc kiểm tra cơ sở kinh doanh hoàn tất thì Sở Văn hóa thể thao và du lịch sẽ trình lên Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xe xét để quyết định việc cấp hay không cấp giấy phép kinh doanh cho cơ sở đăng ký kinh doanh bể bơi theo quy định của pháp luật ban hành.

Trên đây là thông tin về hồ sơ và cơ quan chức năng có thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh bể bơi mà bạn cần phải lưu ý để có thể đảm bảo thực hiện đúng theo quy định và giúp cho việc xin giấy phép được thuận lợi hơn.