Marketing

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Doanh nghiệp
  • Thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Việt Nam từ xa xưa đến nay luôn là một nước có nguồn tài nguyên phong phú, và được gọi như là một miếng bánh béo bởi đối với các nước bạn khác. Chính vì thế mà trong những năm trở lại đây thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ngày càng gia tăng.

Các công ty dịch vụ cung cấp dịch vụ thành lập doanh nghiệp không những giúp các cá nhân, tổ chức trong nước thành lập công ty mà công ty dịch vụ này còn thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư nước ngoài khi thành lập doanh nghiệp tại đất nước Việt Nam.

Thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Khi các nhà đầu tư nước ngoài muốn thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thì các nhà đầu tư này phải tuân thủ luật đầu tư và luật doanh nghiệp năm 2014. Đối với các nhà đầu tư nước ngoài trước khi được thành lập công ty, doanh nghiệp tại Việt Nam thì Việc thực hiện chuẩn bị các giấy tờ, thủ tục để có thể xin giấy chứng  nhận đầu tư là một điều rất quan trọng. Đối với công ty hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực thực hiện quyền xuất nhập khẩu và phân phối cần xin thêm Giấy phép kinh doanh.

Đối tượng thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là những doanh nghiệp 100% vốn do nhà đầu tư nước ngoài góp. Doanh nghiệp có vốn  đầu tư nước ngoài cũng phải đảm bảo được các quy định mà pháp luật Việt Nam quy định sau khi thành lập doanh nghiệp xong. Từ vấn đề góp vốn, lựa chọn thành viên…

Tất cả những doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngòài đều phải làm các thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đâug tư. Có đối tượng bắt buộc phải xin cấp giấy chứng nhận đầu tư thì cũng sẽ có những trường hợp nhà đầu tư nước ngoài không phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư khi thành lập doanh nghiệp có vốn nước ngoài như :

- Doanh nghiệp đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Việt Nam tiếp tục thành lập tổ chức kinh tế theo hợp đồng BCC

- Doanh nghiệp có vốn nước ngoài mà nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ dưới 51% vốn điều lệ tại doanh nghiệp được thành lập mới thì sẽ không phải làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đầu tư.

Một điều mà các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài lưu ý là việc thành lập doanh nghiệp cần đảm bảo được các yêu cầu về vốn, ngành nghề và các dự án đầu tư một cách hợp lý nhất. Đặc biệt là tùy theo từng trường hợp dư án đầu tư khác nhau mà nhà đầu tư phải thực hiện làm thủ tục để xin thẩm tra hay xét duyệt dự án theo quy định của pháp  luật.

Như vậy, thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sẽ không hề đơn giản nếu doanh nghiệp không lưu ý thông tin thì việc thành lập sẽ rất khó khăn .