Marketing

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Chia sẻ
  • Thị phần vận tải nội địa biển giữ được nhờ chính sách nhà nước

Thị phần vận tải nội địa biển giữ được nhờ chính sách nhà nước

Có thể thấy rằng thị phần vận tải nội địa của nước ta gần như độc quyền bởi các dịch vụ vận tải trong nước, điều này là nhờ vào chính sách bảo hộ của nhà nước cho vận tải nội địa. Nếu không có chính sách này thì e rằng mọi thứ sẽ trở nên thê thảm trước sự cạnh tranh của các doanh nghiệp nước ngoài.

Ngành vận tải đường biển của nước ta hiện nay đang có 2 mảng thị phần chính là vận tải nội địa và vận tải quốc tế. Tuy nhiên 2 mảng này có tỷ trọng không hề tương đương mà chỉ có 10% khối lượng hàng hóa được vận chuyển quốc tế bởi đơn vị vận tải Việt Nam. Điều này cho thấy rằng chúng ta đang gặp khó khăn với sự phát triển của vận tải biển.

Tại sao có đến 90% tỷ trọng vận tải nội địa mà vận tải quốc tế lại không hề có dấu hiệu phát triển, đó chính là nhờ chính sách bảo hộ vận tải nội địa của nhà nước dành riêng cho các doanh nghiệp vận tải Việt Nam. Nếu như không có chính sách này thì chắc chắn rằng thị phần này không giữ được như thế bởi sự can thiệp và cạnh tranh bởi các doanh nghiệp vận tải nước ngoài.

Chỉ có tàu Việt Nam mới được vận tải nội địa, đó chính là chính sách của nhà nước nhằm giữ thị phần cho doanh nghiệp Việt, cũng là cách để các doanh nghiệp cầm cự và có kế hoạch phát triển cũng như thay đổi vận mệnh của tổng thể lĩnh vực vận tải đường biển trong nước mình.

Thiết nghĩ nếu không có chính sách bảo hộ này của nhà nước thì vận tải biển nước ta hiện nay đang có bao nhiêu phần trăm vận tải nội địa khi tính toán, liệu con số có lớn như thế khi mà các doanh nghiệp vận tải nước ngoài vô cùng lớn mạnh, chuyên nghiệp và mang đến cho người dùng những điều kiện đảm bảo an toàn cao hơn? Nếu không có sự thay đổi và nâng cao khả năng của mình, chỉ e rằng vận tải biển nước ta chỉ mãi hoạt động xoay quanh thị trường trong nước mà không thể vươn xa hơn.