Marketing

Thông tin doanh nghiệp

RSS

Thủ tục bảo hiểm xã hội

Khi doanh nghiệp sử dụng lao động phải đăng ký lên cơ quan bảo hiểm xã hội để cập nhật và thủ tục bảo hiểm xã hội đó bao gồm những bước như thế nào và bao gồm những loại hồ sơ, giấy tời nào chúng ta hay cùng tìm hiểu nhé.

Nếu các doanh nghiệp không biết khi làm việc với cơ quan bảo hiểm xã hội thế nào với thời gian là bao lâu thì với dịch vụ bảo hiểm xã hội sẽ giúp doanh nghiệp trả lời những câu hỏi này.

Thủ tục bảo hiểm xã hội

Thủ tục bảo hiểm xã hội là vấn đề rất được quan tâm của các doanh nghiệp khi mà quyền lợi của người lao động có liên quan trực tiếp đến cơ quan này. Chính vì vậy, việc làm thủ tục cần phải có trình tự cụ thể để có thể rút ngắn thời gian làm việc. Khi nói đến thủ tục bảo hiểm là nói đến các vấn đề liên quan đến nhiều vấn đề như rút bảo hiểm xã hội, tham gia bảo hiểm xã hội lần đầu, thủ tục gộp sổ, tách sổ….chúng ta tìm hiểu thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội lần đầu như thế nào ngay sau đây nhé.

Khi tham gia bảo hiểm đối với người lao động thì phải có các loại hồ sơ, giấy tờ theo quy định mà luật bảo hiểm xã hội ban hành như: đối với người tham gia chưa được cấp mã bảo hiểm xã hội thì phải có tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia bảo hiểm xã hội, đối với đơn vị sử dụng lao động trước hết phải có tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội. Bên cạnh đó thì đơn vị sử dụng lao động phải có danh sách lao động tham gia bảo hiểm xã hội. Các loại giấy tờ này là các căn cứ chứng minh quá trình đăng ký tham gia bảo hiểm của các đơn vị.

Theo quy định của pháp  luật thì trong vòng  ba mươi ngày làm việc kể từ ngày giao kết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc thì các doanh nghiệp phải thực hiện việc đăng ký với cơ quan bảo hiểm xã hội. Đồng thời khi thực hiện thủ tục  thì doanh nghiệp cũng phải nói rõ phương thức đóng bảo hiểmcủa mình là như thế nào cho cơ quan bảo hiểm xã hội có thể dễ dàng quản lý.

Thực tế thì tùy vào điều kiện của mỗi người có sự lựa chọn các phương thức đóng bảo hiểm xã hội khác nhau. Bạn có thể lựa chọn đóng hàng tháng, đóng 3 tháng hoặc 6 tháng một lần. Khi đã chuẩn bị các loại hồ sơ theo quy định thì các doanh nghiệp có thể nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa của cơ quan bảo hiểm xã hội thuộc quận, huyện. Nếu doanh nghiệp không có thời gian thì có thể nộp hồ sơ qua mạng.

Khi đã nắm rõ các thủ tục bảo hiểm xã hội các doanh nghiệp sẽ có thời gian cũng như những hiểu biết về việc thực hiện liên quan đến bảo hiểm xã hội giúp cho các doanh nghiệp đỡ mất thời gian và chi phí do thủ tục mang lại.Nếu các doanh nghiệp không muốn trực tiếp làm việc với cơ quan bảo hiểm xã hội có thể gửi hồ sơ qua mạng để được giải quyết theo quy định.