Marketing

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Chia sẻ
  • Thủ tục đóng bảo hiểm xã hội 2016

Thủ tục đóng bảo hiểm xã hội 2016

Để có thể được tham gia đóng BHXH thì mọi người cần phải biết được quy định về thủ tục đóng bảo hiểm xã hội 2016 mà luật BHXH ban hành. Như vậy, thì việc tham gia BHXH mới được hợp lệ.

Nếu không nắm rõ quy định về luật BHXH thì lựa chọn đầu tiên mà mọi người nghĩ đến chính là tìm đến dịch vụ bảo hiểm xã hội để được tư vấn và giải đáp các thông tin liên quan một cách hiệu quả nhất.

Thủ tục đóng bảo hiểm xã hội 2016

Nói đến việc làm thủ tục đóng bảo hiểm xã hội 2016 thì điều đầu tiên mà người tham gia BHXH cần phải biết được là theo quy định của luật BHXH thì đối tượng nào được quy định tham gia BHXH bắt buộc?

Những đối tượng tham gia BHXH bắt buộc bao gồm:

- Người lao động làm việc tại các công ty, xí nghiệp có hợp đồng lao động có thời hạn trên 03 tháng hay không có thời hạn.

- Tính từ ngày 1/1/2018 thì người lao động có hợp đồng lao động từ 1-3 tháng cũng thuộc diện đối tượng tham gia BHXH bắt buộc tại nơi làm việc.

- Các cán bộ hay công nhân viên chức đang làm việc tại các cơ quan chức năng, cơ quan nhà nước cũng thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc.

- Người sử dụng lao động hay quản lý doanh nghiệp cũng thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc theo quy định của pháp luật.

Thủ tục đóng bảo hiểm xã hội 2016

Để có thể làm đùng  thủ tục đóng bảo hiểm xã hội 2016 mà cơ quan BHXH quy định thì người tham gia BHXH cần chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ sau đây:

- Thứ nhất là người tham gia cần điền đầy đủ các thông tin vào tờ khai theo mẫu quy định của BHXH. Thông  tin ghi trên tờ khai phải đảm bảo tính chính xác và trung thực., không được phép ghi sai lệch thông tin.

- Thứ hai là người tham gia cung cấp các giấy tờ tùy thân như: CNND, thẻ căn cước, …theo quy định

- Thứ ba là bản hợp đồng lao động mà người tham giaa ký với bên sử dụng lao động.

- Thứ tư, đối với doanh nghiệp hay người sử dụng lao động làm thủ tục đóng bảo hiểm xã hội 2016 thì cần phải chuẩn bị tờ khai ghi rõ thông tin tham gia của đơn vị . Kèm theo đó là bản danh sách những người lao động tham gia BHXH và bảng kê thông tin được thực hiện theo mẫu mà luật BHXH quy định.

Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ thì người sử dụng lao động hay doanh nghiệp tiến hành mang hồ sơ đến nộp tại cơ quan BHXH thuộc Quận/huyện nơi đăng ký. Doanh nghiệp hay người sử dụng lao động có thể chọn nộp trực tiếp hay nộp hồ sơ qua mạng đều được.

Nói tóm lại thì thủ tục đóng bảo hiểm xã hội 2016 không phải là quá khó để có thể thực hiện.Nhưng nếu chuẩn bị không đầy đủ hồ sơ hay giấy tờ thì người tham gia khó có thể thực hiện một cách thuận lợi được.