Marketing

Thông tin doanh nghiệp

RSS

Thủ tục rút bảo hiểm xã hội

Khi người lao động tham gia bảo hiểm xã hội sẽ được hưởng các quyền lợi về khám chữa bệnh cũng như các quyền lợi khác nhưng hiện nay một số trường hợp muốn rút bảo hiểm xã hội do nhiều nguyên nhân khác nhau và thủ tục rút bảo hiểm xã hội được quy định như thế nào chúng ta cùng tìm hiểu để làm rõ hơn vấn đề này.

Nếu doanh nghiệp đang lo lắng về rút bảo hiểm xã hội hiện nay được quy định ra sao với dịch vụ bảo hiểm xã hội sẽ giúp bạn giải quyết các vấn đề này với thời gian sớm nhất.

Thủ tục rút bảo hiểm xã hội

Theo quy định của luật bảo hiểm xã hội thì thủ tục rút bảo hiểm xã hội trước hết thì người lao động phải đủ điều kiện theo luật định về việc rút bảo hiểm xã hội. Ví du như  như sau một năm nghỉ việc nếu người lao động không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội và có yêu cầu nhận bảo hiểm xã hội một lần mà thời giant ham gia bảo hiểm chưa đủ hai mươi năm. Nếu bạn thuộc trường hợp này thì bạn phải chuẩn bị một số giấy tờ như: sổ bảo hiểm xã hội, đơn đề nghị hưởng bảo hiểm xã hội một lần của người lao động.

Sau khi  người lao động đã chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ nói trên thì người lao động hoặc người sử dụng lao động tiến hành nộp hồ sơ tại cơ quan bảo hiểm xã hội để rút bảo hiểm xã hội theo quy định.

Cơ quan bảo hiểm sau khi nhận đầy đủ hồ sơ thì phải giải quyết cho người lao động được rút sổ bảo hiểm xã hội. Theo quy định tại Luật bảo hiểm xã hội thì mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm mà người lao động đã đóng bảo hiểm xã hội.Như vậy thì cứ mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội sẽ tính bằng 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội. Trong trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội của người lao động có tháng lẻ dưới 3 tháng thì không tính, từ trên 6 tháng đến 12 tháng tính tròn là một năm, việc quy định này đảm bảo quyền lợi đầy đủ cho người lao động khi không tiếp tục tham gia bảo hiểm.

Ngoài ra điều kiện để người lao động rút sổ bảo hiểm là phải có sổ hộ khẩu thường trú tại nơi đăng ký bảo hiểm. Nếu  như bạn không có hộ khẩu tại nơi đăng ký tham gia bảo hiểm thì có thể liên hệ nơi đăng ký thường trú để được giải quyết.

Khi người lao động thuộc đối tượng được rút bảo hiểm xã hội, trước hết người lao động phải biết thủ tục rút bảo hiểm xã hội hiện nay được quy định như thế nào? Cần những loại hồ sơ nào để được rút bảo hiểm xã hội là vấn đề được đặt ra khi muốn rút bảo hiểm, vì vậy để giir quyết vấn đề này cơ quan bảo hiểm xã hội nên hoàn chỉnh hơn các thủ tục này.