Marketing

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Doanh nghiệp
  • Thủ tục thành lập doanh nghiệp cổ phần khá đơn giản

Thủ tục thành lập doanh nghiệp cổ phần khá đơn giản

Nắm bắt được thủ tục thành lập doanh nghiệp cổ phần là điều cần thiết cho những ai lần đầu tiên thành lập doanh nghiệp cổ phần.

Bạn có thể tìm đến thành lập doanh nghiệp để được tư vấn đầy đủ, chi tiết và cụ thể về thủ tục thành lập doanh nghiệp cổ phần.

dich vu thanh lap doanh nghiep gia re

Công ty cổ phần là doanh nghiệp có số lượng cổ đông tối thiểu là 3 và không hạn chế số lượng cổ đông tối đa. Thủ tục thành lập doanh nghiệp cổ phần như sau:

Bước 1: xác định tên doanh nghiệp, tên doanh nghiệp không được trùng với tên của doanh nghiệp đã được thành lập khác, phải phù hợp với thuần phong mỹ tục của người Việt Nam. Doanh nghiệp phải có trụ sở chính, phải nằm trong lãnh thổ của nước Việt Nam, xác định vốn điệu lệ và vốn pháp định, lĩnh vực đăng ký kinh doanh.

Bước 2: nộp hồ sơ xin thành lập doanh nghiệp chế xuất trực tiếp tại Phòng đăng ký kinh doanh hoặc Cổng thông tin điện tử quốc gia. Bước 3: nhận kết quả và tiến hành khắc con dấu tròn tại cơ quan Công an, đăng ký mã số thuễ. Bước 4: thực hiện các công việc sau khi doanh nghiệp được thành lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp.