Marketing

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Doanh nghiệp
  • Vài vấn đề cơ bản khi viết nội dung website cho chuẩn SEO

Vài vấn đề cơ bản khi viết nội dung website cho chuẩn SEO

Nội dung trong một website là rất quan trọng và quyết định lớn đến mức độ chuẩn SEO của website, do đó nếu như ta muốn hướng website của mình đến mục tiêu chuẩn SEO thì điều cần làm đó chính là phải bổ sung nội dung cho website đúng tiêu chuẩn đặt ra của SEO.

Thiết kế website chuẩn SEO

Sau khi thiết kế website chuyên nghiệp cho mình, bạn chỉ sở hữu một nền tảng cơ bản của website chuẩn SEO. Muốn nó hoàn thiện và hướng đến chuẩn SEO hiệu quả và nhanh chóng hơn thì chúng ta cần lưu ý và chú trọng đến việc viết và bổ sung nội dung cho website của mình. Nội dung này cần đảm bảo viết đúng theo những nguyên tắc cơ bản của SEO.

Thiết kế web chuẩn seo mang đến cho website của bạn những chức năng cần thiết và đồng thời muốn đạt hiệu quả tốt nhất trong chiến lược seo thì nội dung của trang web đó phải đạt chuẩn seo. Những nội dung trong trang web phải luôn hướng đến seo.

Thiết kế web chuẩn seo phải đảm bảo nội dung trong trang của bạn chỉ nhắm đến một từ khóa chính và một số từ liên quan cùng chủ đề bài viết. Trong việc đặt tiêu đề, từ khóa phải có trong đó và vị trí xuất hiện của từ khóa nên nằm ở đầu tiên của thẻ tiêu đề. Trong tên miền url cần cũng cần chèn vào đó từ khóa chính trong nội dung bạn viết của trang. Khi viết nội dung trang phải đảm bảo nội dung của nó có logic, tự nhiện và đầy đủ hướng đến từ hoặc cụm từ mà bạn muốn nó xuất hiện trong bảng xếp hạng của cỗ máy tìm kiếm.

Từ khóa trong thiết kế web chuẩn seo phải được làm nổi bật  bằng cách in đậm, in nghiêng hoặc bằng cách tăng cỡ chữ đó lên. Trong các thẻ head có trong trang, nội dung của mỗi thẻ head phải có chứa từ khóa chính trong bài và từ khóa đó phải được lập lại nhiều lần trong nội dung bài viết, ít nhất là 2 lần.

Ngoài từ khóa chính bắt buộc phải xuất hiện trong nội dung bài viết, thiết kế web chuẩn seo cũng có thể chèn vào nội dung bài viết một số từ khóa phụ, những từ khóa phụ này phải xoay quanh từ khóa chính và  có thể xuất hiện trong các thẻ head, thẻ tiêu đề khi thích hợp nhất. Trong nội dung seo mà thiết kế web chuẩn seo hướng đến phải đảm bảo đầy đủ về việc mô tả ảnh, có ý nghĩa và chứa từ khóa chính.

Với những nội dung hướng đến khi thiết kế web chuẩn seo như vậy sẽ giúp cho trang web của bạn được tạo ra chuẩn seo nhất. Với một nội dung chuẩn seo đầy đủ sẽ giúp người dùng thích thú khi ghé thăm, họ cảm thấy trang web của bạn có ích cho họ, đồng thời một trang web chuẩn seo sẽ giúp cho chiến lược seo của bạn phát huy tốt nhất, điều này sẽ giúp  cho website bạn luôn hiển thị trong bảng xếp hạng.