Marketing

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Doanh nghiệp
  • Vốn điều lệ thành lập công ty cổ phần quy định như thế nào?

Vốn điều lệ thành lập công ty cổ phần quy định như thế nào?

Hiện nay, công ty cổ phần là một trong những loại hình được nhiều người lựa chọn để có thể thành lập và hoạt động được tốt nhất. Khi lựa chọn loại hình này thì bạn cần phải lưu ý đến vấn đề vốn điều lệ thành lập công ty cổ phần quy định ra sao để thực hiện cho đúng.

Nhiều người đã lựa chọn dịch vụ thành lập doanh nghiệp là đơn vị để có thể đảm bảo giúp cho mình nắm rõ các thông tin liên quan về việc thành lập doanh nghiệp được hiệu quả nhất.

Vốn điều lệ thành lập công ty cổ phần quy định như thế nào?

Trước khi tìm hiểu về việc vốn điều lệ thành lập công ty cổ phần quy định như thế nào thì bạn cần biết được vốn điều lệ của công ty cổ phần là gì?Nó  chính xác là tổng  các loại cổ phần đã được bán ra tại thời điểm đăng ký kinh doanh của công ty.

Quy định về việc góp vốn điều lệ thành lập công ty cổ phần

- Nếu cổ đông đã đăng ký mua bao nhiêu cổ phần thì trong vòng 90 ngày phải thanh toán đầy đủ số cổ phần đó. Thời hạn 90 ngày được tính kể từ ngày công ty được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Thời gian thanh toán này chỉ có thể ngắn hơn theo hợp đồng mua cổ phần chứ nó không thể dài hơn quy định của pháp luật đã ban hành.

- Số phiếu biểu quyết của các cổ đông sẽ được tính theo số phần phổ thông đã được các cổ đông đăng ký mua. Số phiếu này được tính đến thời hạn cuối cùng mà các cổ đông phải thanh toán số cổ phần mình mua.

- Nếu đến thời hạn mua cổ phần để góp vốn điều lệ thành lập công ty cổ phần mà cổ đông chưa thanh toán số cổ phần đã mua thì cổ đông đó mặc định sẽ không còn là cổ đông của công ty nữa.

- Nếu cổ đông chỉ thanh toán được một phần cổ phần khi đến thời hạn cuối cùng thanh toán thì cổ đông chỉ có thể có quyền trong phạm vi số cổ phần mà mình thanh toán. Ngoài ra, cổ đông đó cũng không được phép chuyển nhượng cho người khác quyền mua cổ phần cho số cổ phần mà mình chưa thanh toán.

- Đối với các cổ phần mà cổ đông chưa thanh toán hoặc thanh toán không hết thì nó sẽ thuộc quyền bán của Hội đồng quản trị.

- Trong thời hạn quy định mà cổ đông chưa thanh toán hoặc thanh toán chưa hết phần cổ phần còn lại thì cổ đông sẽ phải chịu trách nhiệm đối với cổ phần đó cả về trách nhiệm và nghĩa vụ tài chính khác.

Có thể nói, việc huy động vốn điều lệ thành lập công ty cổ phần đã được chúng tôi thể hiện rõ qua bài viết trên, Hy vọng là nó có thể giúp cho bạn nắm được thông tin một cách chính xác nhất để từ đó có được sự chuẩn bị thuận lợi cho mình.